Slepé rameno řeky Ohře

Slepé rameno řeky Ohře

Malového pravděpodobně podle prospektu Mikroregion Perucko.