Neznámá krajina

Neznámá krajina

Kresleno pravděpodobně podle pohlednice.